Gizlilik İlkeleri

GİZLİLİKVE GÜVENLİK POLİTİKASI

 

Mağazamızda verilen tüm servisler 15 mayıs mah.15 mayıs apt.no:43 kat:1 DENİZLİ   adresinde kayıtlı  ---VO5 --- firmamıza aittir ve firmamız tarafındanişletilir.

 

Firmamız,çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir.Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, buverilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

 

Üyelik veya Mağazamızüzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulmasısuretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi)Mağazamıztarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

 

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine veüyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyonteklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda hertürlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesapbilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelenbilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

 

Mağazamızüzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onaysürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilenkişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi"ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması veverilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızlaçözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte vebunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamakve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsamdışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişilertarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişiselbilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamıztarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcıtarafından sağlanan bilgiler veyaMağazamızüzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler;Firmamızve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından,"Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da,üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler,veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

 

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı,bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması vesürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanınagirmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemekiçin gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhütetmektedir.

 

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

 

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartısahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizhiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

 

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli birsitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardanbiri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir.Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve hertürlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satışişlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır.Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışverişsitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ileşifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartınkullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgilihiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncüşahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilensiparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiztarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden,alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinintedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal veadres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerinkontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ileirtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgileresadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizigüvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması vebunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemlerisırasında 128 bit SSLgüvenlik alanı içinde hareket edilir. Busistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

 

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleriservisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerininbelirtildiğiİnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayedeaklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, onlinealışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgiedinebilirsiniz.

 

Not:İnternet alışveriş sitelerinde firmanınaçık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz.Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütüntelefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten öncetelefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizdefirmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

 

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

 

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bizegöndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilikprensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredikartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip dahasonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığındabize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışındaherhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itirazedebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir riskoluşturmamaktadır. 

 

 

ÜÇÜNCÜTARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız, web sitesi dâhilinde başkasitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen siteleringizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluktaşımamaktadır.Firmamıza ait sitedeyayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan işortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedekiGizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir,üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

 

İSTİSNAİHALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerdeFirmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılaraait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmaküzere;

1.    Kanun, Kanun Hükmünde Kararname,Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükteolan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.    Mağazamızınkullanıcılarla akdettiği"Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerinegetirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.    Yetkili idari ve adli otorite tarafındanusulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıylakullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.    Kullanıcıların hakları veya güvenliklerinikorumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne,herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, aslakredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alanbilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdanaktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

TARAYICIÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret edenkullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileriteknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsigeçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internetsitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metindosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihlerisaklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

 

Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaçkişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaretettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri eldeetmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişimdosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişiselbilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişimdosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknikiletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğindeuyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

 

Firmamız, işbu "GizlilikPolitikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veyakullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyledeğiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığıtarihte yürürlük kazanır.

 

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlüsoru ve önerileriniz için ---mail adresi--- adresine emailgönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerindenulaşabilirsiniz.

 

Firma Ünvanı : VO5

Adres : 15 mayıs mah. 15 mayıs apt.no:43 kat:1  Denizli / Türkiye

Eposta info@vo5collection.com

Tel: 0555 057 97 97